Een gratis boek van U-Can-Act waar in opdracht van het Ministerie van OCW onderzoek is gedaan naar Voortijdig Schoolverlaten:perspectieven van wetenschap, praktijk en beleid. Het boek is in pdf te downloaden vanaf hier Van-der-Gaag-et-al.-2020-Voortijdig-schoolverlaten-voorkomen_-perspectieven-van-wetenschap-praktijk-en-beleid (2).pdf Op de website van U-Can-Act is meer informatie te vinden www.u-can-act.nl