Vanuit De Jonge Krijger, zijn we graag met elkaar in verbinding. Hiervoor zoeken we het contact op
en verwerken we jouw inbreng in onze nieuwsbrief. Zo staat zowel de jongere als het netwerk
daarom heen centraal. Leuke uitdaging om iemand te interviewen over zijn/haar PIT in het werk. We
zijn benieuwd naar de persoon achter het werk. Vanuit welke waarden werkt iemand en hoe kunnen
we de samenwerking bevorderen.
We zijn gestart met het interviewen van procescoördinator en netwerkregisseur van Lansingerland,
waarvoor dank! Het kan niet anders dan dat onze lezers haar kennen en zij heeft dan ook geen
verdere introductie nodig, Margareth Jeschke. Mocht je toch denken, wie is dit? Zoek contact met
haar, zij kan je alles vertellen over het netwerk in Lansingerland

Margareth in een paar woorden: verbinder, teamplayer, gedreven, kennisdeler en natuurlijk
netwerker.
”Ik zie dat het nodig is dat je met elkaar in contact blijft en de verbinding opzoekt om met elkaar te
kunnen samenwerken. Als je met elkaar samenwerkt denk ik dat je goed passende zorg kunt
aanbieden”

Sleutelwoord: verbinding.

Wat moet je zoal aan kwaliteiten en vaardigheden in huis hebben om dit werk te doen? ”Ik doe dit
zo automatisch, dat is zo intrinsiek bij mij. Sowieso openstaan en geïnteresseerd zijn in de ander en
het goed tot je nemen. Daar vandaan mensen bij elkaar brengen. Ik doe zelf niet zoveel hahaha. Je
moet wel helder zijn in je communicatie, goed kunnen vertellen, overzichtelijk maken, samenhang
kunnen zien en dit overbrengen en kennis hebben van het netwerk. Belangrijk is om zo nu en dan een
stapje terug te doen zodat je vanuit helicopterview kan kijken. Wat ik vooral doe is mensen bij elkaar
brengen”.

Als je kijkt naar je werk en wat je doet, wat inspireert jou dan het meest? ”Dat je op tijd de juiste
hulp aan een kind en ouders geeft zodat ze weer helemaal blij en goed verder kunnen. De
dankbaarheid, die meestal ouders teruggeven, daar doe je het voor. Uiteindelijk is de kern dat je
ouders en kind op tijd de passende zorg kunt bieden zodat zij weer verder kunnen in het leven en
kunnen ontwikkelen, en kinderen gezond en veilig opgroeien”.

Zie je als procescoördinator/netwerkregisseur daar nog voldoende van? ”Ik doe zelf ook nog brede
uitvragen met ouders en kinderen die buiten Lansingerland op school zitten maar wel hier wonen. Op
die manier blijf ik ook met mijn voeten in de klei staan maar ik krijg het ook terug via mijn collega’s. Ik
coach ook mijn collega’s en nieuwe collega’s werk ik in en zij doen de brede uitvraag en komen ook
weer bij mij terug om het samen door te spreken hoe het proces is gegaan. Als iets niet loopt, dan ligt
daar een taak voor mij om weer op de rit te krijgen en dan is het ook fijn als dit lukt”.

Hoe zorg je voor PIT in je werk? ”Door uitdaging te blijven zoeken, het vele contact wat ik heb met
mensen en gaan voor een nog betere samenwerking”.

Hoe zou dat nog beter kunnen? ”Door echt uit je eigen hokje, je comfortzone te stappen, je horizon
te verbreden en elkaar echt te betrekken in het werk wat je doet”.

Heb je een voorbeeld voor ons van je werk als netwerkregisseur, wat je dan doet? ‘’Er kwamen signalen
tijdens corona tijd van een middelbare school over jongeren die vastlopen, dan breng ik de mensen bij
elkaar. Wat dan tijdens zo’n overleg naar voren kwam is dat mensen zich vooral zorgen maken over
de jongere nieuwkomers. Daar zijn we vervolgens ook weer op voort gaan borduren in een ander
overleg. Het heeft geresulteerd in een document met daarop signalen maar ook aanbevelingen. De
volgende stap is dan ook om in september met elkaar te kijken naar wat verzameld is, wat ieder
bestudeerd heeft, wat zijn de ideeën daarover en hoe gaan we ermee verder. Wat nieuw is dat ik een
werkgroep ben gaan formeren. Ik vind dit echt hartstikke leuk. Ik merk dan ook dat ik strijdbaar ben
omdat ik zie dat het niet goed gaat met deze kinderen want deze signalen komen bij meerdere
netwerkpartners vandaan. Als netwerkregisseur zie je dat het nog niet eerder is samengebracht en
breng je ieder daarin samen. De gemeente ziet dit ook en denken dan ook aan thema’s waar ik dan de
mensen met elkaar verbindt. Op die manier maak je het groter in plaats van dat iedereen een klein
stukje ervan doet’’.

Stel je komt net nieuw in Lansingerland te werken wat kan je dan het beste doen? ‘’Sluit je aan bij
de netwerkoverleggen, daar ontmoet je ieder geval netwerkpartners, neem ieder geval contact met
mij op dan kan ik vertellen over hoe het werkt in Lansingerland, welke netwerkpartners er zoal zijn en
hoe je daarmee in contact kan komen. Verder hangt het er vanaf wat je discipline is want met de ene
netwerkpartner heb je meer contact dan met de ander omdat het afhankelijk van je werk is.

Wat echt heel krachtig is aan Lansingerland, dat je zo dichtbij de beleidsmedewerkers zit en de
signalen kan doorgeven en dat zij daar ook echt iets mee doen en welwillend zijn’’.

Waar liggen voor jou nog uitdagingen en kansen? ‘’Ik ben zelf aangehaakt bij mijn collega’s in
Rotterdam. Zij zijn daar netwerkregisseur, wel is de rol van netwerkregisseur in het Rotterdamse wel
een andere invulling dan wat ik in Lansingerland doe. Ik kan daar ideeën opdoen en daarnaast ook
delen over mijn eigen werk. Het is mooi om die uitwisseling te hebben, ik heb daar ook echt wat aan.
Zoals bij de intervisie aanhaken en zo ook verder te groeien in mijn rol als netwerkregisseur’’.

Welke tip kan je ons en het netwerk meegeven, welke kleine stap als netwerkpartner kunnen we
maken?
‘’Vanuit mijn rol organiseer ik de overleggen en maak ik de verbinding. De thema’s bedenk ik
zelf maar worden ook aangereikt. Wel zou ik meer de gezamenlijke verantwoordelijkheid willen
dragen en ben ook zoekende hoe dit vorm te geven. De laatste paar keer zijn er wel overleggen
geweest die we gezamenlijk hebben ingevuld’’.
Hoe ziet gezamenlijke verantwoordelijkheid er uit?
’Voor dit jaar zijn de overleggen al gevuld maar misschien volgend jaar aan een aantal partners
vragen of zij met elkaar dat overleg willen invullen’’.

Wij hebben er aan gedacht dat we zelf een keer een netwerkoverleg willen organiseren met
partijen die direct aansluiting hebben met onze doelgroep met een thema wat wij vaak
tegenkomen bij onze doelgroep, zou dat iets kunnen zijn?
‘’Ik denk dat het een hele mooie eerste
stap kan zijn als jullie een keer één van de overleggen kunnen invullen en dat ieder daarbij aan kan
sluiten die met die doelgroep werkt en/of interesse heeft op het thema. Het is fijn om jullie
enthousiasme te zien en ik denk dat het goed is om dit dan in het grote overleg een keer op te pakken
en niet een nieuw overleg er parallel aan laten lopen. Jullie komen hier nu mee, proactief en daar ben
ik wel naar op zoek; de gezamenlijke invulling van de netwerkoverleggen. Ik zal dit ook meer gaan
uitdragen en mensen ervoor vragen. Leuk, laten we afspreken dat jullie volgend jaar een keer zo’n
overleg invulling geven en dan spreken we dit vooraf nog door’’.

Is er ook iets niet leuk aan je werk? ‘’Ik kan eigenlijk niet zoveel benoemen wat niet leuk zou zijn.
Denk dan dat als iets minder leuk is dan zou het alleen cijfertjes zijn en het administratieve uitwerken
daarvan. Of als ouders niet willen of iets is heel ingewikkeld maar dan is dat ook wel weer een
uitdaging. Ik vind vrijwel alles aan mijn werk leuk’’.

Aan wie in je netwerk zou je het stokje willen doorgeven? Met wie moeten we echt eens
kennismaken en waarom?
‘Ik denk dat het goed is als jullie langsgaan bij Kwadraad. Zij zien en
spreken ook jullie doelgroep en mogelijk liggen hier nog kansen om de samenwerking en
doorverwijzing te verbeteren”.


Wij willen Margareth hartelijk danken voor haar tijd en het delen wie zij is in haar werk en waar ze
voor staat. Helpend om als netwerkpartner een volgende stap te kunnen maken in een nog betere
samenwerking in Lansingerland. Mocht je ook geïnspireerd zijn net als wij en willen kijken hoe wij
met jou beter kunnen samenwerken, neem vooral contact met ons op !