GRATIS HULP VOOR ALLE JONGEREN

De Jonge Krijger is uitvoerder van het RMC Rijnmond Zuid-Oost, bestaande uit Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland en Ridderkerk.

Wat is het RMC
RMC staat voor het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten. Dit betekent dat wij alle jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, gemeld krijgen in ons systeem. Wij zoeken middels het sturen van een brief en/of een huisbezoek contact met deze jongeren om te kijken of er hulp nodig is om een nieuwe opleiding te vinden of aan het werk te gaan.
Jongeren van 16 tot 27 jaar uit de regio RZO die niet op school zitten, niet werken en geen uitkering ontvangen helpen wij GRATIS met studiekeuze, inschrijving opleiding, leren solliciteren en het vinden van werk of een bijbaan. Elke jongere krijgt een eigen coach en kan deelnemen aan diverse workshops. Ook helpen wij met het oplossen van problematiek o.a. door het samenwerken met hulpverleningsorganisaties.

Onze werkwijze
Een jongere tot 23 jaar die niet aantoonbaar opleiding of werk heeft is bij ons aangemeld als wij minimaal zijn NAW-gegevens hebben ontvangen. Er zijn drie belangrijke bronnen van melding:
1. via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) middels een wekelijkse P-levering in het Jeugdvolgsysteem (JVS);
2. onderwijsinstellingen melden een jongere rechtstreeks bij ons;
3. ketenpartners doen een signaalmelding van een jongere.

Na een melding ondernemen wij altijd actie. Wij registreren de jongere in het JeugdVolgSysteem. Hiermee gaan wij direct na of wij de jongere kunnen oppakken vanuit het RMC of vanuit één van de voortijdig schoolverlaten projecten, of dat hij in aanmerking komt voor doorverwijzing naar één van onze gespecialiseerde netwerkpartners.

Als wij een jongere gemeld als voortijdig schoolverlater (VSV’er) oppakken, sturen wij hem eerst een brief. Wij vragen wat de jongere momenteel doet en wat hij van plan is te gaan doen op vlak van school en/of werk en bieden onze hulp aan.
De jongere kan op ieder tijdstip van de dag gemakkelijk en laagdrempelig reageren op de brief door op onze website het RMC Formulier in te vullen. Dit kan zelfs op zijn mobiele telefoon. Wanneer de jongere niet reageert op onze brief, volgt er binnen twee weken een tweede brief. In deze brief kondigen wij een huisbezoek aan als de jongere opnieuw niet reageert.

In begeleiding is er aandacht voor de vraag van de jongere, datgene wat hem of haar belemmerd of heeft belemmerd in de stappen die hij /zij heeft genomen. We werken altijd eerst vanuit een intakegesprek waar we de vraag van de jongere helder krijgen en de doelen die we met elkaar stellen.

Wij werken outreachend, zoeken actief contact met een jongere en gaan samen met hem op pad.
Deze succesvolle werkwijze zorgde ervoor dat wij de afgelopen jaren meer dan 75% van de jongeren in beeld hadden.

Onze coaches
Kenmerkend is onze actieve en outreachende werkwijze waarbij wij naar de jongere toe en met hem op pad gaan. Onze coaches vergroten letterlijk de wereld van de jongere door jongere in contact te brengen met onderwijs en bedrijfsleven, en met elkaar. Voor ons betekent kwaliteit het duurzaam plaatsen, van minimaal 75% van de jongeren die wij helpen, op een opleiding, stage, leerwerkplek, werk en/of hulpverlening. Hiervoor werken wij actief samen met (opleidings)bedrijven, onderwijsinstellingen en hulpverleners. Met 15 jaar ervaring in de regio Rijnmond Zuid-Oost, hebben wij een groot en voor de jongeren waardevol netwerk opgebouwd.
Al het materiaal dat wij gebruiken, hebben wij speciaal ontwikkeld of herschreven voor jongeren. Onze coaches zijn opgeleid voor het afnemen van beroepskeuzetesten en het verzorgen van diverse trainingen.

Jongerencoaching

Authentieke coaches die jongeren helpen om vanuit eigen kracht en talent hun plek in te nemen in de samenleving. Dat is waar wij voor staan bij De Jonge Krijger. Wij bereiken jongeren écht, motiveren ze en helpen belemmeringen en obstakels te overwinnen en hun eigen kracht, talent en kwaliteiten te ontdekken en in te zetten. Als jongerencoach speel je een belangrijke rol in het keuzeproces en de verdere ontwikkeling van jongeren. Een belangrijke meerwaarde van een jongerencoach is dat je jongeren helpt zichzelf te leren kennen en op een gestructureerde manier te leren de (voor hen) juiste keuzes te maken. Dit kan worden toegepast in verschillende rollen en bij verschillende hulpvragen. We begeleiden jongeren bijvoorbeeld bij het maken van de juiste studie- en beroepskeuze, het vinden van een opleiding of werk of bijvoorbeeld om te gaan met leeftijdsgenoten of ouders. Kortom; welke hulpvraag een jongere ook heeft, wij weten er raad mee!

Jongerensteunpunt

Een jongere hoort niet thuis op de bank, een jongere hoort niet in de uitkering. In de praktijk zitten helaas nog veel jongeren thuis. Jongeren die geen werk kunnen vinden, niet weten wat te doen of problemen hebben op allerlei gebieden. Wij brengen jongeren in beeld en bieden laagdrempelig hulp.

Wat is het jongerensteunpunt
Op het Jongeren Steunpunt verstrekken onze coaches informatie en advies. Ook beoordelen zij waar een jongere het beste terecht kan. Soms kan de coach hem zelf begeleiden, in andere gevallen zorgt deze voor warme overdracht naar de meest geschikte interne of externe samenwerkingspartner.
In het nieuws wordt regelmatig gesproken en geschreven over onzichtbare jongeren: jongeren waarvan onbekend is wat zij doen. Vanuit het Jongeren Steunpunt bieden wij een actieve aanpak om deze jongeren – veelal oud voortijdig schoolverlaters - te bereiken, te helpen en ze een plek te geven in onze maatschappij.

Onze werkwijze
Een onzichtbare jongere is door onze actieve RMC aanpak vaak wel bij ons bekend. In het jeugdvolgsysteem (JVS) kunnen wij een selectie uitvoeren op jongeren met de status ‘detentie’, ‘defensie’, ‘langdurige opname hulpverlening’ en ‘particuliere opleiding’. Met hulp van de maandelijkse Suwi-update filteren wij jongeren met werk of een uitkering uit deze selectie. Jongeren die overblijven benaderen wij vervolgens actief middels brieven, huisbezoeken en navraag in ons netwerk. Zo brengen wij alle oud vsv-ers in beeld!
Coachingtraject met aandacht
Ons Jongeren Steunpunt biedt iedere jongere een aanpak met aandacht. De jongere krijgt advies en hulp: bij studiekeuze en het vinden van een opleiding, bij het vinden van een (bij)baan, bij het in kaart brengen en aanpakken van problemen. Om de jongere goed te kunnen helpen werken wij actief samen met netwerkpartners. JS trajecten zijn kortdurend.

Waar en voor wie
Op dit moment voeren wij het JongerenSteunPunt uit in de regio Rijnmond Zuid-Oost, bestaande uit Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland en Ridderkerk voor jongeren van 16 tot 27 jaar.

Geen Jongere Buitenspel

Geen Jongere Buitenspel is een intensief coachingstraject voor jongeren die meerdere belemmeringen ervaren op hun weg naar de juiste opleiding of werk.
Iedere jongere is uniek en vraagt om een ‘eigen’ traject.

Onze werkwijze
Samen met onze coach gaat de jongere de problemen aanpakken, uitvinden wat ze echt leuk vinden, inschrijven voor een opleiding of solliciteren. Als wij niet kunnen helpen zorgen wij ervoor dat de jongere bij een andere organisatie terecht komt die dat wel kan. Onze coach zorgt voor goed contact met het netwerk in de regio. Voor de werving van jongeren en voor samenwerking in hulpverlening. GJB-begeleiding is intensief. Wij spreken regelmatig af, gaan samen op pad, helpen bij studiekeuze en solliciteren, en pakken problemen samen aan. Zodat de jongere weer vol zelfvertrouwen kan deelnemen in onze maatschappij. We gaan aan de slag met persoonlijke groei en het doorbreken van patronen.Trajecten met hulpverlening en GJB kunnen naast elkaar lopen. Om elkaar zo te versterken. Er is intensief contact met het netwerk rond de jongere.
Er is altijd sprake van nazorg tot 3 maanden na het beëindigen van een traject.

Waar en voor wie
Op dit moment voeren wij dit project uit in de regio Rijnmond Zuid-Oost, bestaande uit Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland en Ridderkerk, Wassenaar, Leidschendam en Voorburg voor jongeren van 16 tot 27 jaar.

SCHOLINGSADVIES

Een jongere heeft bijstand aangevraagd, maar wil liever werken of naar school. Sinds 6 jaar voeren we scholingsadviesgesprekken met jongeren van 18 tot 27 jaar die zich bij de gemeente melden voor een inkomensvoorziening.

Onze werkwijze
De Jonge Krijger nodigt jongeren binnen de gestelde termijn van vier weken uit voor een scholingsadvies en maakt hiervan een verslag waarin o.a. achtergrond, scholingsverleden en mogelijkheden tot scholing worden opgenomen. Tevens stimuleert de coach jongeren in het gesprek en het verslag – met concrete opvolgacties – om actief op zoek te gaan naar school en/of werk.

De coach van De Jonge Krijger beoordeelt of de jongere de mogelijkheid heeft een (vervolg)opleiding te volgen.
In gesprek met onze coach en kijken we samen of de jongere naar school kan of kan gaan werken. Samen wordt een plan gemaakt om het doel te bereiken. De jongere krijgt sollicitatietips, er wordt meegedacht en geholpen met het uitzoeken van een school.

Scholingsadviesgesprekken worden uitgevoerd op verzoek van diverse gemeenten, in opdracht van Werk en Inkomen.

MONEY MAKER

Wij hebben het project Money Maker ontwikkeld om jongeren te helpen om geld te verdienen en te leren ermee om te gaan.
De jongere krijgt persoonlijke coaching en groepstrainingen (in interactieve spelvorm) over geld verdienen en uitgeven. De coach helpt bij het in kaart brengen van financiën, het vinden van een bijbaan en het omgaan met geld.

Onze werkwijze
De begeleiding naar een bijbaan is individueel op maat gemaakt en actief. De begeleiding begint altijd met een intakegesprek en is vooral op actie gericht; elke week worden acties afgesproken die de jongere onderneemt. Een actieve jongere die weet wat hij of zij wil, kan dit ook overbrengen tijdens een sollicitatiegesprek bij een werkgever.

Wat wil JIJ het allerliefste doen?. De coach stelt samen met de jongere een persoonlijk begeleidingsplan op. Hierin staat het doel van de jongere omschreven, evenals de te nemen stappen:

- Welke bijbanen passen bij de jongere? Welke sector? Waar liggen banen kansen?
- Zijn er bepaalde problemen of belemmeringen die eerst of ook moeten worden opgelost (denk aan schulden)?
- Hoeveel uur per week wil de jongere werken?
- Hoe maak ik een flitsend CV
- Hoe schijf ik een goede pakkende motivatiebrief?

De coach en de jongere maken samen een stappenplan en gaan vervolgens actie ondernemen om de gewenste bijbaan te vinden. Mocht een jongere het spannend vinden om zelf op pad te gaan, dan gaat de coach of een van de projectmedewerkers mee. Samen aan de slag waarbij de jongere steeds zelfstandiger wordt en leert om zelfstandig te solliciteren.

Geplaatst op een bijbaan. Wanneer de jongere is geplaatste op een bijbaan houdt de coach nog drie maanden contact om te kijken of alles goed gaat. Heeft de jongere het naar zijn zin? Gaat het goed met de financiën? Mocht er echt zware problematiek spelen waarbij de jongere langdurige begeleiding nodig heeft, dan wordt deze warm overgedragen aan het wijkteam in de woonplaats van de jongere.

Waar en voor wie
Op dit moment voeren wij Money Maker uit in Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Ridderkerk

COACHING KWETSBARE JONGEREN
De jeugdwerkloosheid is vooral een probleem voor jongeren zonder startkwalificatie op mbo niveau 0 tot 2, pro/vso, jongeren met een niet-westerse achtergrond, jonge statushouders, jongeren met psychische problematiek en/of multiproblematiek.

Probeer jij al een tijdje verder te komen en lukt het niet? Wij kunnen jou gratis helpen. Samen met onze coach ga je jouw problemen aanpakken, uitvinden wat je echt leuk vindt, schrijf je je in voor een opleiding of ga je solliciteren. Als wij jou niet kunnen helpen zorgen wij ervoor dat je bij een andere organisatie terechtkomt die dat wel kan.

Iedere jongere is uniek en verdient een 'eigen' traject. De coach van De Jonge Krijger werkt samen met eventuele andere hulpverleningsorganisaties zodat duidelijk is wie waarmee helpt. De begeleiding bestaat uit intensieve coaching: regelmatig afspreken, samen op pad, problemen aanpakken, studiekeuze, solliciteren. Alles wat nodig is om de jongere vol zelfvertrouwen te laten deelnemen aan onze maatschappij.