Startkwalificatie

Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger)
Jongeren tussen de 16 – 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben, zijn kwalificatie plichtig. Dit houdt in dat zij volledig dagonderwijs moeten volgen en dus niet fulltime mogen werken. De kwalificatieplicht is een van de maatregelen van de Rijksoverheid om schooluitval van jongeren tegen te gaan. De maatregel moet de kansen van startende jongeren op de arbeidsmarkt vergroten.