Wat doen wij

Wij bereiken jongeren écht

Projecten 

Wij ontwikkelen projecten en diensten op maat op basis van onze expertise en de vraag van de klant.
Voorbeelden van onze dienstverlening zijn:

RMC
Wij zijn voor de regio Rijnmond Zuid-Oost de uitvoerder van de wettelijke RMC taak( regionaal meld en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten.

VSV
Voor verschillende gemeenten voeren wij projecten uit in het kader van het voorkomen en terugdringen van voortijdig schoolverlaten.

VSV Coach
De beste ondersteuning voor elke student!’ Dat is wat we willen! In 2021 jaar start RMC Rijnmond ism de mbo-scholen in Rijnmond met de inzet van een vsv-coach. De vsv-coach begint waar de school stopt. Zo ondersteunen we jongeren in een zo vroeg mogelijk stadium.We starten in 2021 een pilot waarbij de vsv-coach stap-voor-stap wordt geïntroduceerd op de verschillende mbo-locaties in de Regio Rijnmond. Zo maken we optimaal gebruik van elkaars expertise en laten we de jongeren niet los! Naast de uitvoering voeren we ook in opdracht de procesbegeleiding van deze pilot uit.

Aan de slag
Een project voor jonge statushouders met een uitkering om ze middels trainingen en 1-op-1 coaching succesvol te plaatsen op werk of school.

Trajecten voor jongeren met startkwalificatie

Voor jongeren met en zonder startkwalificatie voeren wij kortdurende (jongerensteunpunt) en intensieve coachtrajecten uit richting school of werk.

Verzuimbehandeling De Jonge Krijger

Zodra een jongere bij ons is gemeld, sturen wij een brief met de vraag om contact op te nemen – telefonisch of via onze website. Als de jongeren niet binnen drie dagen reageert, gaan wij direct op huisbezoek. In een persoonlijk, positief en laagdrempelig gesprek motiveren wij de jongere voor zijn opleiding. Onze coach gaat naast de jongere staan, vraagt naar de reden van het verzuim en stimuleert goede communicatie tussen de jongere en zijn school. Hierin zijn wij reëel en waar nodig streng. Wij attenderen de jongere op mogelijke uitschrijving als gevolg van verzuim. Als blijkt dat de jongere helemaal niet op zijn plek zit op een opleiding of school, of als de jongere ergens problemen heeft, zetten wij RMC trajectbegeleiding in. Om samen met de jongere, de opleiding en/of de school de beste oplossing te vinden. Risicojongeren houden wij nog drie tot zes maanden in de gaten om terugval te voorkomen. Wij koppelen het resultaat van onze interventie terug in het verzuimloket.

Scholingsadvies
Een jongere heeft bijstand aangevraagd, maar wil liever werken of naar school. Wij voeren we scholingsadviesgesprekken met jongeren van 18 tot 27 jaar die zich bij de gemeente melden voor een inkomensvoorziening.De Jonge Krijger nodigt jongeren binnen de gestelde termijn van vier weken uit voor een scholingsadvies en maakt hiervan een verslag waarin o.a. achtergrond, scholingsverleden en mogelijkheden tot scholing worden opgenomen. Tevens stimuleert de coach jongeren in het gesprek en het verslag – met concrete opvolgacties – om actief op zoek te gaan naar school en/of werk.

De coach van De Jonge Krijger beoordeelt of de jongere de mogelijkheid heeft een (vervolg)opleiding te volgen.
In gesprek met onze coach en kijken we samen of de jongere naar school kan of kan gaan werken. Samen wordt een plan gemaakt om het doel te bereiken. De jongere krijgt sollicitatietips, er wordt meegedacht en geholpen met het uitzoeken van een school.

Scholingsadviesgesprekken worden uitgevoerd op verzoek van diverse gemeenten, in opdracht van Werk en Inkomen.

IPAO
Een integraal op de persoon toegesneden (mix van) interventie(s) die ervoor zorgt dat het ongewenste en verontrustende gedrag (en de oorzaak ervan) van een jongere wordt aangepakt en verminderd.

Na aanmelding door VO scholen wordt een intensief coachingtraject met de jongere aangegaan, waarin gestart wordt om alle leefgebieden van de jongere in kaart te brengen en met de jongere/ouders doelen op te stellen.

De Jonge Krijger voert het DUO verzuimloket 18+ uit.
Verzuim gaat vaak vooraf aan schoolverlaten. De school meldt een jongere die verzuimt in het DUO verzuimloket en maakt direct een verzuimdossier aan. Vervolgens gaat de school eerst zelf met de jongere aan de slag en als dit niet lukt komt het RMC in actie bij jongeren van 18 en ouder.