Wat doen wij

Wij bereiken jongeren écht

Projecten

  • Projecten vanuit de Regionale functie: Meldpunt en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten
  • Projecten ter preventie van en acties op voortijdig schoolverlaten
  • Verzuimloket 18+
  • Coachingtrajecten voor jongeren op school
  • Intensieve coachingstrajecten voor jongeren met intensieve hulpvragen

Op de pagina projecten vindt u een overzicht van al onze projecten

Verzuimloket 18+

Schoolverzuim kan leiden tot schooluitval. We spreken van verzuim als een leerplichtige leerling of een leerling zonder startkwalificatie zonder geldige reden afwezig is. Wij werken samen met scholen om dit te voorkomen. Scholen kunnen ons studenten melden als zij te vaak afwezig zijn.

Wanneer een leerling wordt gemeld, zoeken we contact via brieven, telefoongesprek, WhatsApp-bericht en/of een huisbezoek en motiveren we hen om hun opleiding voort te zetten. We benadrukken de mogelijke gevolgen van verzuim. Indien nodig, bieden we coaching aan om problemen aan te pakken. We werken samen met de leerling, school en/of opleiding om de beste oplossing te vinden en rapporteren de resultaten in het verzuimloket voor 18+

.