DE JONGE KRIJGER

Wij helpen jongeren naar school, werk en wat zij het allerliefste willen doen. Dit doen wij door jou persoonlijk te begeleiden en trainingen, workshops en voorlichting te geven. Wij helpen je meestal gratis, en met succes. Van alle jongeren die meedoen vindt 70 tot 80% de opleiding of het werk dat ze het allerliefste willen doen!
De Jonge Krijger is een sociale onderneming, werkt doelgericht en maakt haar maatschappelijke impact zichtbaar: aanpak jeugdwerkloosheid, voortijdig schoolverlaten, omgaan met geld en voorkomen van schulden.

ONZE MISSIE, VISIE EN INVULLING VISIE IN PRAKTIJK

Missie
De Jonge Krijger draagt actief bij aan een samenleving waarin jonge mensen vanuit hun eigen kracht en talent hun plek innemen.

Visie
De Jonge Krijger biedt, vanuit onze jarenlange expertise, ervaring en kennis van de belevingswereld en ontwikkeling van jongeren, oplossingen voor de mismatch die er bestaat tussen onze idealen en de realiteit van alledag. Dit doen we door het coachen, trainen en begeleiden van jongeren, opleiden van professionals, delen van onze kennis en visie aan overheden, organisaties en bedrijfsleven.

Invulling visie in de praktijk
Onze coaches en trainers hebben een helder doel voor ogen. We werken gedreven, laagdrempelig en ondernemend aan het uitvoeren van onze missie. We zijn actief in ons netwerk, stellen een jongere en zijn ontwikkeling écht centraal en zijn vasthoudend in onze coaching en begeleiding. Door onze expertise en kennis van studiekeuze en de arbeidsmarkt kunnen we jongeren efficiënt en succesvol begeleiden naar een passende opleiding of werkplek.