Veel gestelde vragen

Startkwalificatie

Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger)

Jongeren tussen de 16 – 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben, zijn kwalificatie plichtig. Dit houdt in dat zij volledig dagonderwijs moeten volgen en dus niet fulltime mogen werken. De kwalificatieplicht is een van de maatregelen van de Rijksoverheid om schooluitval van jongeren tegen te gaan. De maatregel moet de kansen van startende jongeren op de arbeidsmarkt vergroten.

Een opleiding kiezen

De meeste opleidingen binnen elk jaar in september. Om kans te maken om dan te starten, moet je je voor het Mbo voor 1 april inschrijven en voor het Hbo voor 1 mei. Sommige opleidingen hebben ook een februari startmoment, maar dit staat niet altijd vast. Mocht je hier interesse in hebben, neem dan contact op met de desbetreffende school en/of opleiding.

  • Bij het maken van een studiekeuze is het belangrijk om stapsgewijs te werk te gaan. Het is mooi als naasten je kunnen helpen, maar het is belangrijk dat jij je eigen keuze maakt en je goed laat informeren.
  • Als je bij ons in begeleiding komt doorlopen wij verschillende fases die uiteindelijk komen tot een weloverwogen studiekeuze

Op deze website van kies mbo vind je een overzicht van alle Mbo opleidingen in Nederland. Je kunt aangeven waar je interesse ligt, waar je woont etc zodat je precies ziet welke opleidingen er zijn en of ze bij jou in de buurt zitten.

Op www.tkmst.nl kan je zien welke opleidingen er zijn. Daarbij wordt aangegeven hoe de sfeer, studielast, docenten en de inhoud van de opleiding wordt gewaardeerd. Ook staat er een korte uitleg over wat de opleiding inhoud, de verdeling tussen man/vrouw en welke vakken je kan verwachten.

BBL staat voor een Beroeps Begeleidende Leerweg en een BOL voor Beroeps Opleidende Leerweg. Iemand die een BBL opleiding volgt gaat meestal 1 dag in de week naar school en werkt daarnaast bij een leerwerkbedrijf. Een BOL student gaan fulltime naar school en lopen periodes stage.

Op https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/beroep/kansrijke-beroepen/index.aspx kan je informatie vinden over kansrijke beroepen. Dit zijn beroepen waar nu en in de toekomst veel vraag naar is.

Inschrijf termijn gemist? Gelukkig kan je je nog steeds aanmelden. Je inschrijven voor het inschrijftermijn geeft je toelatingsrecht op een opleiding. Deze vervalt wanneer je te laat bent. Zo kan het zijn dat een opleiding je niet meer aan neemt (hier toe zijn zij niet meer verplicht) of strengere toelatingseisen heeft. Wanneer een opleiding een wachtlijst heeft zal iemand die zich eerder dan jou heeft aangemeld voorrang krijgen.

Studiefinanciering

Op www.duo.nl kan je je studiefinanciering en studentenreisproduct aanvragen. Het bedrag en de vorm is per persoon en niveau afhankelijk. Om je exacte bedrag te weten, vul dan alles in op www.duo.nl Loop je vast met het aanvragen van studiefinanciering? Kijk dan eens op https://www.stufidata.nl/studiefinanciering-aanvragen/ hier wordt alles stap voor stap uitgelegd. Natuurlijk mag/kan je ook altijd naar ons bellen en appen.

Als je studeert, kan je een tegemoetkoming in de studiekosten van de overheid krijgen:

mbo: iedereen die recht heeft op studiefinanciering ontvangt een basisbeurs, wat een gift wordt als je je diploma hebt gehaald. Het bedrag waar je recht op hebt hangt af van je studieniveau en je persoonlijke situatie (thuis- of uitwonend). Of je recht hebt op een aanvullende beurs hangt af van de inkomsten van je ouders.
hbo of universiteit: als je voldoet aan de voorwaarden voor studiefinanciering, heb je recht op een studievoorschot. Het studievoorschot bestaat uit een leenstelsel, dit betekent dat wat je leent je moet terugbetalen. Het bedrag wat je kunt krijgen als studievoorschot is voor alle studenten hetzelfde, het maakt niet uit of je op jezelf woont of thuis bij je ouders.
Daarnaast kun je collegegeldkrediet aanvragen om het collegegeld te betalen.
Of je recht hebt op een aanvullende beurs hangt af van het inkomen van je ouders.

Wil je meer weten waar je recht op hebt? Kijk op de website van het NIBUD

(informatie: NIBUD)

Stage en leerwerkplekken

Op www.stagemarkt.nl staan veel bedrijven/organisaties die al erkend zijn als stage en/of leerwerkplek. Echter is deze website niet altijd actueel, dus bel voor de zekerheid na of de informatie op de website klopt. Tevens kan je ook stageplekken vinden op www.stageplaza.nl Echter worden deze websites door veel studenten gebruikt, dus kijk vooral online op de websites van bedrijven zelf en bel!

Een stageplek moet een plek zijn die erkent is door het SBB. Dit staat voor Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Deze organisatie is bij alle stageplekken, die op hun site (www.stagemarkt.nl) te vinden zijn, langs geweest. Zij kijken naar de kwaliteit en de werkzaamheden die een stagiaire kan doen op een stage/leerwerkplek. Voor leerwerkplekken heb je ook de site www.leerbanenmarkt.nl. Het is verstandig om een plek te hebben die erkent is zodat je zeker weet dat het aansluit bij de eisen van jouw opleiding en er goede begeleiding aanwezig is op de werkvloer. Heb je zelf een leuke plek gevonden en is deze niet erkent, kan je het SBB vragen om langs te komen om te kijken of dit een erkent leer/werkbedrijf kan worden.

Binnen een stagebedrijf gelden regels voor medewerkers, deze regels gelden ook voor stagiaires. Soms zijn er uitzonderingen, zo hoeft een stagiaire soms geen avonddiensten te draaien. Vraag naar deze uitzonderingen in je kennismakingsgesprek. Het is belangrijk om op tijd te komen, samen te werken en je aan de regels te houden. Een stagiaire heeft tot op heden nog geen recht op een stagevergoeding. Sommige bedrijven doen dit wel anderen niet. Wanneer dit wel het geval is verdien je meestal het minimumloon of een vast maandelijks bedrag(vergoeding).

Aan het begin van je stage/leer periode sluit je een stage/praktijkovereenkomst af. Deze wordt afgesloten met jou, jouw school en de stage/leerwerplek. Dit is een soort contract. Hierin staat o.a. welke periode je stageloopt of werkt. Maar ook hoeveel uur, eventuele tegemoetkoming, jouw werkzaamheden en hoe de begeleiding gaat zijn. Het is heel belangrijk om deze overeenkomst goed door te lezen. Jullie moeten je houden aan de afspraken die er in staan.

Op je stageplek wordt je begeleid door een praktijkbegeleider. Dit kan ook een coach of trajectbegeleider genoemd worden. Deze begeleid jou tijdens het stagelopen op de werkvloer. Vanuit school is er een BPV-begeleider/coördinator betrokken om te kijken of wat je leert op de werkplek aansluit op wat je op school leert. Vaak komen zij een paar keer langs op de werkvloer. Als er iets aan de hand is op je stageplek en je komt er samen niet uit kan je je BPV-begeleider vragen te helpen.